// stuff here for admins or editors
210.94.16.633 | info@molokotosdental.com

Νάρθηκες Σταθεροποίησης

Σταθεροποίησης-Υποστήριξης

Εργασίες


Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Αυτή η φόρμα απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες. Αν είστε ασθενής και ψάχνετε περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στον προσωπικό σας οδοντίατρο.

Ενδιαφέρον για:

Νάρθηκας σταθεροποίησης

O πιο διαδεδομένος τύπος νάρθηκα, ο οποίος είναι επίπεδος νάρθηκας ολικής επικάλυψης και μπορεί να κατασκευαστεί στην άνω ή στην κάτω γνάθο. Σε περιπτώσεις πλήρους φραγμού προτιμάται η άνω γνάθος, διότι εμποδίζει λιγότερο την γλώσσα και γίνεται πιο εύκολα αποδεκτός.

Ο νάρθηκας σταθεροποίησης ή κεντρικής σχέσης ή ΚΓΔ είναι κινητή συσκευή από διαφανή εν θερμώ πολυμεριζόμενη σκληρή ακρυλική ρητίνη, η οποία τοποθετείται στη γνάθο με τα περισσότερα ελλείποντα δόντια. Με την τοποθέτησή του επιτυγχάνεται συγκλεισιακή σταθερότητα, απάλειψη των πρόωρων επαφών και παρεμβολών, μείωση της μυϊκής υπερδραστηριότητας των μασητήριων μυών, ελάττωση των φορτίων που δέχονται οι ιστοί της κροταφογναθικής διάρθρωσης και προστασία των δοντιών και των αποκαταστάσεων από αποτριβές.
Φαίνεται ότι έχει θετικότερα κλινικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση των επώδυνων συμπτωμάτων των κρανιογναθικών διαταραχών σε σχέση με τους άλλους νάρθηκες, λόγω της χαλάρωσης των μασητήριων μυών και της μείωσης των αυξημένων φορτίσεων.

Νάρθηκας υποστήριξης

Είναι ίδιος με τον νάρθηκα σταθεροποίησης, μόνο που στις νωδές περιοχές καλύπτει τα ούλα, έχοντας τη μορφή οδοντοστοιχίας σ’ αυτά τα σημεία.
Με αυτό τον τρόπο, κατασκευάζεται ο νάρθηκας στην γνάθο με τα λιγότερα δόντια, έτσι ώστε να έρχεται σε σύγκλειση με όσο το δυνατόν περισσότερα δόντια στην αντίθετη γνάθο.

Συμπτώματα
 • Πόνος και ευαισθησία στους μασητήριους μύες και τις κροταφογναθικές διαρθρώσεις.
 • Παρεκκλίσεις ή περιορισμός κατά τις κινήσεις της κάτω γνάθου.
 • Θόρυβοι στις κροταφογναθικές διαρθρώσεις κατά τις κινήσεις της κάτω γνάθου.
 • Πονοκέφαλος με τα χαρακτηριστικά κυρίως του πονοκεφάλου τύπου τάσης.
Ενδείξεις τοποθέτησης

Η τοποθέτηση του νάρθηκα σταθεροποίησης ενδείκνυται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Για ελάττωση του πόνου, χαλάρωση των μυών και αντιμετώπιση των οξέων συμπτωμάτων σε ασθενείς με κρανιογναθικές διαταραχές μυϊκής (μυαλγία, μυϊκός σπασμός) ή αρθρικής αιτιολογίας (ρευματοειδή αρθρίτιδα, οστεοάρθρωση).
 • Για αντιμετώπιση επώδυνων συμπτωμάτων σε ασθενείς με μετατόπιση του διάρθριου δίσκου με επαναφορά.
 • Για προστασία των φυσικών δοντιών και των αποκαταστάσεων από αποτριβές σε ασθενείς με βρυγμό και παραλειτουργικές έξεις.
 • Για νευρομυϊκή προσαρμογή των ασθενών, όπου κατά την κατασκευή των προσθετικών τους αποκαταστάσεων απαιτείται μεταβολή της ΚΔΣ.
 • Για διαχείριση κεφαλαλγίας τύπου τάσεως.

Τέλος, σε περιπτώσεις ασθενών με αποδιοργανωμένη σύγκλειση και μυϊκό σπασμό, όπου είναι δύσκολος ο αμφίπλευρος χειρισμός της κάτω γνάθου από τον οδοντίατρο, η τοποθέτηση του νάρθηκα σταθεροποίησης συνεισφέρει στη μυϊκή τους χαλάρωση, διευκολύνοντας τελικά την καθοδήγηση της κάτω γνάθου στην κεντρική σχέση.

Αποτύπωση

Η λήψη σωστών αποτυπωμάτων είναι απαραίτητη.

 1. Η χρήση αλγινικού υδροκολλοειδούς για αποτύπωση, προσφέρει επαρκή ακρίβεια για την κατασκευή του νάρθηκα. Όταν απαιτείται λεπτομέρεια, η αποτύπωση μπορεί να γίνει με σιλικόνη.
 2. Η καταγραφή της σχέσης άνω και κάτω γνάθου γίνεται με ειδικό ενισχυμένο κερί καταγραφής ή με σιλικόνη δήξης.

Αρχές κατασκευής του νάρθηκα

Ο νάρθηκας είναι ρυθμισμένος στην κεντρική σχέση και τα δόντια του αντίθετου φραγμού έχουν σημειακές επαφές με την επιφάνεια του νάρθηκα, η οποία είναι όσο το δυνατόν επίπεδη.

Το συγκλεισιακό σχήμα συνήθως είναι η αμοιβαία προστασία, η οποία περιλαμβάνει:
α) Κυνοδοντική προστασία στις πλάγιες κινήσεις της γνάθου
β) Κατά την προολίσθηση, επαφές στα πρόσθια και πλήρη αποσυναρμογή των πίσω δοντιών.

Το ύψος του νάρθηκα οπωσδήποτε παίζει ρόλο στη θεραπευτική του δράση, είναι εξατομικευμένο για κάθε ασθενή και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, που έχουν σχέση κυρίως με τη σύγκλειση. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες, όμως εμπειρικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ύψος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τόσο, ώστε να εξασφαλίζεται εξισορροπημένη σύγκλειση στην κεντρική σχέση, χωρίς πρόωρες επαφές και παρεμβολές στις κινήσεις της κάτω γνάθου.

Οι νάρθηκες κατασκευάζονται με εν θερμώ πολυμεριζόμενη ακρυλική ρητίνη, όπου οι ιδιότητές της υπερτερούν πολύ περισσότερο από της εν ψυχρώ ακρυλικής ρητίνης, όπου ο νάρθηκας μειονεκτεί αισθητικά, κατακρατά ευκολότερα χρωστικές, μυρωδιές κλπ.